เฟสเขียวคืออะไร

เฟสเขียวคืออะไร “เฟส 902” เป็นบัญชี Facebook บ้านพักตัวตนด้วยบัตรมาแล้ว 2 ครั้ง มีคำชี้แจง ยาว 3 บรรทัด ตามรูป เฟสเขียว 3 บรรทัดเป็นซึ่งเฟสเขียว 902 นี้ จะมีบัญชีประชาสัมพันธ์เป็นบัญชีแบบพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางสร้างบัญชีแบบพิเศษ ทำยากเยอะๆ ทำให้ได้ เฟสเขียว 3 บรรทัด […]